തിര ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്‌

ഇതാ നിങ്ങള്‍ക്കൊരു സുവര്‍ണ്ണാവസരം ഇപ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കോഴിക്കോട്‌ സിറ്റിയില്‍ ഒരു വീട് (വില്ല) സ്വന്തമാക്കാം ...വിളിക്കേണ്ട നമ്പര്‍ 00974 55506843, 0091 9744300995... തിര എഡിറ്റര്‍ 00974 55506843

Friday, 6 May 2011

ഇലക്ഷന്‍ റിസള്‍ട്ട് ...

നാട്ടിലെ "സ്വകാര്യ " ചാനലുമായി ചേര്‍ന്ന്  തിര നിങ്ങള്‍ക്ക് തല്‍സമയം നാട്ടിലെ നിയമ സഭാ തെരഞ്ഞടുപ്പ് വാര്‍ത്തകള്‍  അപ്പപ്പോള്‍ എത്തിക്കുന്നു ...കാത്തിരിക്കു ...................

No comments:

Post a Comment