തിര ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്‌

ഇതാ നിങ്ങള്‍ക്കൊരു സുവര്‍ണ്ണാവസരം ഇപ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കോഴിക്കോട്‌ സിറ്റിയില്‍ ഒരു വീട് (വില്ല) സ്വന്തമാക്കാം ...വിളിക്കേണ്ട നമ്പര്‍ 00974 55506843, 0091 9744300995... തിര എഡിറ്റര്‍ 00974 55506843

ഫോട്ടോ ആല്‍ബം

അപൂര്‍വ്വ കാഴ്ച്ചകള്‍ ഒരുക്കി ദോഹയില്‍ മനോഹരമായി വിടര്‍ന്നു നില്‍ക്കുന്ന നമ്മുടെ കേരളത്തിന്‍റെ സ്വന്തം ....എന്‍റെ ഗാലക്സി S2 വില്‍ പതിഞ്ഞ കാഴ്ച്ച
With Akku Akbar (Director)

(ഖത്തര്‍ ബ്ലോഗ്‌ മീറ്റില്‍ നിന്ന്‍ )

(ഖത്തര്‍ ബ്ലോഗ്‌ മീറ്റില്‍ നിന്ന്‍ )
(ഖത്തര്‍ ബ്ലോഗ്‌ മീറ്റില്‍ നിന്ന്‍ )പാറി കളിക്കാം

ഒരു നിമിഷം
ചിത്ര ശലഭം
ക്യൂ മലയാളം യാത്ര
നാട്ടുകാരുമായുള്ള യാത്രയില്‍ നിന്ന്


നാട്ടുകാരുമായുള്ള യാത്രയില്‍ നിന്ന് 


നാട്ടുകാരുമായുള്ള യാത്രയില്‍ നിന്ന് 
നാട്ടുകാരുമായുള്ള യാത്രയില്‍ നിന്ന് 
നാട്ടുകാരുമായുള്ള യാത്രയില്‍ നിന്ന് 
നാട്ടുകാരുമായുള്ള യാത്രയില്‍ നിന്ന് 
നാട്ടുകാരുമായുള്ള യാത്രയില്‍ നിന്ന് 


                                                                                  ഭക്ഷണം

                                                              ജനറല്‍ബോഡി റിപ്പോര്‍ട്ട്

                                                                             കലാപരിപാടികള്‍
                                                                                           ചാരിറ്റി
                                                                                 തക്കാഫല്‍                                                                                      യാത്രയപ്പ്
                                                                                 തക്കാഫല്‍

                                                                              ജനറല്‍ബോഡി 

                                                                              ബാലറ്റ് ഇലക്ഷന്‍
                                                                                      യാത്രയപ്പ്
ജനറല്‍ബോഡി 
                                                                                       നോമ്പ് തുറ
                                                                                     നോമ്പ് തുറ 
                                                                                     നോമ്പ് തുറ                                                                           റിപ്പോര്‍ട്ട് വായന


No comments:

Post a Comment