തിര ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്‌

ഇതാ നിങ്ങള്‍ക്കൊരു സുവര്‍ണ്ണാവസരം ഇപ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കോഴിക്കോട്‌ സിറ്റിയില്‍ ഒരു വീട് (വില്ല) സ്വന്തമാക്കാം ...വിളിക്കേണ്ട നമ്പര്‍ 00974 55506843, 0091 9744300995... തിര എഡിറ്റര്‍ 00974 55506843

Friday, 1 October 2010

ഇന്ന് ലോക വൃദ്ധദിനം ...

ഒരു വൃദ്ധ ദിനം കൂടി വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു .വൈദ്യശാസ്ത്രതിലുണ്ടായ   അഭൂതപൂര്‍വമായ വളര്‍ച്ച കാരണം മരണ നിരക്ക്  കുറയുകയും, ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ നില മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഈ  സാഹചര്യത്തില്‍  ലോക      ജനസംഖ്യയില്‍  അവഗണിക്കാന്‍ പറ്റാത്ത ഒരു വിഭാഗമായി  വൃദ്ധന്മാര്‍ മാറി  കൊണ്ടിരിക്കയാണ്.

നമ്മുടെ കൊച്ചു  കേരളത്തില്‍  മാത്രം ഒമ്പത്‌  വൃദ്ധസദനങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്നും, ഈ പ്രതിഭാസം വളര്‍ന്നു  വരികയാണെന്നും കന്നക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.ഈയൊരു സാഹചര്യത്തില്‍ വൃദ്ധസദനങ്ങള്‍ ആണോ അതോ നമ്മുടെ സമീപ്യമാണോ അവര്‍ക്ക്‌ ആശസ്യകരമാവുക എന്ന് നമ്മള്‍ പുനരാലോചികെണ്ടിയിരിക്കുന്നു..

നാടക-സിനിമ നടിയായ ശാന്ത ദേവി ആരോരുമില്ലാതെ വൃദ്ധസദനത്തില്‍ എത്തിപ്പെട്ട വാര്‍ത്ത‍   നമ്മളെ ഏറെ നൊമ്പരപ്പെടുതിയിട്ടുണ്ട്.പഴുത്തില വീഴുമ്പോള്‍ പച്ചില ചിരിക്കുന്ന പ്രവണത നമ്മള്‍ അവസാനിപ്പികെണ്ടിയിരിക്കുന്നു,ഇല്ലെങ്കില്‍ മൌസുകളാല്‍ നിയന്ത്രികപ്പെടുന്ന നവ തലമുറ ഇന്നിന്‍റെ നമ്മളെ നാളെ എങ്ങിനെ പരിഗണിക്കുക എന്നത് നമ്മളെ വ്യകുലപെടുതെണ്ടാതല്ലേ?.എന്തെന്തു  മുന്‍കരുതലാണ്   നമ്മള്‍ ഇതിനായി കൈകൊടതെന്ന പുനരാലോചനക്ക് ഈ വരികള്‍ പ്രചോധനമായെങ്കില്‍ ...

No comments:

Post a Comment